Okolí domu

Okolí domu je stejně důležité jako dobře postavěný dům. Řeč je nejen o komunikačních řešeních, ale také o druhu a kvalitě materiálů. Projektování a provedení okolí Vašeho domu je důležitým doplněním všeho úsilí od promyšlení celé stavby domu až po vytvoření v něm domova.

Správně konstruovány a provedeny komunikační sledy zatvrzené dlažební kostkou budou skvělým povrchem, který bude dobře sloužit pro pěší komunikaci a auta. Utvrzený povrch předchází rozblácení země, ulehčí udržování čistoty na Vašem pozemku, a také umožní správné odvádění dešťové vody. Pro utvrzení pěších cestiček a cest pro auta je potřeba použít vhodné podloží a druh kostky. Pro menší zatížení je třeba použít kostku šířky cca 6,0 cm, naopak cesty pro auta je nejlepší použít kostku šířky 8,0 cm. Směr pokládání by měl být pořád stejný, díky čemu nebude potřeba různě měnit tvary kostek. Nejlepším řešením je proto přizpůsobení šířky povrchu do násobku rozměru kostky se zachováním spárů o šířce cca 4 mm. Spáry je nejlépe vyplnit jemným pískem nebo vhodnou spárovací hmotou pro vnější spárování. 

Dalším důležitým prvkem okolí je jeho oplocení. Chrání nás před nezvanými hosty, a také je vytyčením našeho pozemku. Oplocení může být ažurové s využitím metalických panelů osazených mezi sloupky z kabřincové cihly. 

V místech, kde plán pozemku nezabraňuje vybudování plných oplocení, může být oplocení v podobě zdi z kabřincové cihly nebo kamene. Je důležité podotknout, že zeď by měla navazovat svojí formou a materiálem na prvky zdí domu. Díky tomu budeme moci vytvořit jednotný celek, co se týče formy a materiálu. Je také třeba mít na paměti, že sloupky oplocení budou potřebovat betonový základ. Dobrým řešení je také zastřešení daného sloupku. Zastřešení je vyrobeno z hotových elementů přizpůsobených do barvy a materiálu, z kterého je vyrobeno oplocení. 

Hezkým a užitečným doplněním našeho okolí budou malé architektonické prvky jako květináče kolem terasy nebo zděný grill. Při výstavbě altánku nebo malého zahradního domku, můžete použít elementy, jako jsou základní zděné prvky pro přizpůsobení oplocení nebo schodů. Provedení všech výše uvedených součástí přes dobrého architekta, solidní vykonavatele a při použití vysoce kvalitního materiálu naše sny o nádherném domu se zahradou se můžou stát skutečnosti.