Národná banka v Budapešti  Maďarská pevnosť Knox

Slávna pevnosť Knox v USA je legendárnou stavbou. Získa sídlo Národnej banky v Budapešti podobný ohlas?

Národná banka v Budapešti 

V prísne stráženej základni vo Fort Knox v Kentucky sa nachádzajú nielen inštitúcie armády Spojených štátov, ale aj sklad zlata americkej Federálnej Banky. Prístup k drahocenným tehličkám bráni 1000 vojakov a veľmi silné múry. Maďarská národná banka nemá tak veľkú ochranu, ale má tiež pokladňu so zlatou rudou a samotný objekt je impozantný.

Trochu histórie

Budova ústredia národnej banky v centre Budapešti, ktorá je od roku 1976 pod ochranou UNESCO, bola postavená začiatkom dvadsiateho storočia. O sto rokov neskôr, v roku 2003, bola vypísaná súťaž o návrh ďalšej budovy mincovne. V súlade so zamýšľaným účelom musí budova spĺňať predovšetkým osobitné bezpečnostné požiadavky. Investori očakávali pôsobivú architektúru, pretože objekt sa nachádza na okraji mesta, v tesnej blízkosti juhovýchodnej časti cestného okruhu v Budapešti, kde existuje veľa reprezentatívnych kancelárií. Tieto dva základné determinanty boli najlepšie prebrané v návrhu maďarského architekta Mártona Szabó.

Moderná pevnosť

Pri návrhu projektu sa pokúšali vytvoriť atmosféru stredovekého opevneného hradu tým, že utvárali fasádu. Szabó tiež predstavil prvky ďalekého východu, symbolizujúce ázijské zdroje menovej ekonomiky. Výsledkom bolo vybudovanie modernej pevnosti, v ktorej boli okrem iného mincovne, správne úrady a priestory celej maďarskej menovej logistiky. Postúpené na používanie v roku 2006, objekt vyzerá zvonku ako Fort Knox. Ide o dlhý komplex s prednou bránou a vysokými stĺpmi, ktorý je strážený veľkým množstvom kamier. Napriek tomu budova nevyzerá ťažko, čo bolo dosiahnuté vďaka použitým stavebným materiálom.

Klinker, kov, sklo

Z dôvodov estetiky plánoval architekt od začiatku tehlovú fasádu. Investorov presvedčil nielen o vzhľade materiálu, ale aj o jeho jednoduchej údržbe. Ekonomická stránka tu zohrávala oveľa menšiu úlohu než bezpečnosť: nechceli poskytnúť prístup k zariadeniu mnohým spoločnostiam zvonku. Maliari a iní dodávatelia, ktorí by museli obnoviť fasádu, napríklad zo sadry, by predstavovali riziko pre bezpečnosť tejto štátnej inštitúcie. Z rovnakého dôvodu aj vo vnútri bol vo väčšine miestností používaný klinker. Keďže architekt, Márton Szabó mal s jedným z predchádzajúcich projektov negatívne skúsenosti s iným výrobcom klinkeru, tentoraz musel nájsť materiál najvyššej kvality, ktorý uspokojí investorov a zaistí trvanlivosť fasády.

Hra svetla

Voľba padla na klinker Adelaide Roben vínovej farby, ktorý všetkých presvedčil nielen o technických výhodách, ale aj originálnou a mimoriadne krásnou farbou. Líc tejto hladké klinkerovej tehly so svojím kovovým trblietavým povrchom dokonale harmonizuje s hliníkovými prvkami. Veľké sklenené tabule použité na fasáde, dodávajú budove svetlo a umožňujú obdivovať jedinečnú svetelnú hru počas slnečného dňa. Pri šikmo dopadajúcich lúčoch sa klinker blyští na modro a červeno. Napriek trochu tmavej vínovej farbe aj v interiéroch odráža klinker Röben tiež svetlo. Vďaka tomu sú miestnosti v maďarskej pevnosti Knox nielen elegantné, ale aj presvetlené.