Pedagogický Inštitút Bernskej Vysokej Školy vo Švajčiarsku

Mestský objekt s tehlovým obkladom v mieste, kde sú všade len samé pieskovcové fasády. To je unikát, pokiaľ ide o švajčiarske mesto Bern. Koncepcia nie je náhodná. Budova Pedagogického Inštitútu Vysokej školy v Berne bola projektovaná samotným Giulianim Höngerom a stojí na pozemku firmy vonRoll, kde sa do deväťdesiatych rokov nachádzala železiarska huta.

Pedagogický Inštitút Bernskej Vysokej Školy vo Švajčiarsku

Mestský objekt s tehlovým obkladom v mieste, kde sú všade len samé pieskovcové fasády. To je unikát, pokiaľ ide o švajčiarske mesto Bern. Koncepcia nie je  náhodná. Budova Pedagogického Inštitútu Vysokej školy v Berne bola projektovaná samotným Giulianim Höngerom a stojí na pozemku firmy vonRoll, kde sa do deväťdesiatych rokov nachádzala železiarska huta.

Práve na tomto mieste boli desiatky rokov vyrábané železničné koľaje pre švajčiarsku železničnú dopravu. Čo je mimoriadne dôležité, výroba bola umiestnená v továrňach vybudovaných z tehál. Investor aj dodávateľ projektu, kantón Bern, využil toto historické pozadie ako svoje kritérium pre mestskú zástavbu. Vďaka tomu dosiahol zaujímavý efekt, ktorý hodnotila špeciálna komisia, ktorá má na starosti hodnotenie architektúry a umenia v kantóne Bern. Budova inštitútu pripomína priemyselnú minulosť tejto oblasti a podčiarkuje spoločné úsilie celého tímu. Fasáda z tehlového obkladu dodáva budove dominantný štýl v celej oblasti a vďaka čiastočne presklenému prízemiu jej zároveň dáva aj moderný vzhľad.

Celý projekt bol pod patronátom spoločnosti Spreng + Partner Architekten AG. Ich úlohou bolo určenie druhu tehlového obkladu. Voľba nakoniec padla na širokú paletu produktov firmy Röben, ktorá v rámci programu BRICK-DESIGN® ponúka skoro neobmedzené možnosti pri tvorbe nových koncepčných produktových riešení. Počas niekoľkých etáp boli vyrobené rôzne vzory a skúšobné murovacie práce: Vytvorili sme veľké makety v mierke 1: 1 vo forme stien o rozmere 3 x 3 m. Snažili sme sa pri tom zvoliť vzory na susedných budovách tak, aby boli čo najlepšie vybrané farby a tvary tehál. Hovorí Spreng. Spoločne s investorom sme sa rozhodli pre krémovo biele keramické obklady firmy Röben, ktorá ponúka niekoľko zásadných vlastností dodáva architekt. Druhy ílov boli vybrané tak, aby vzor fasády vďaka svojim odtieňom obsahoval hĺbku a úplnú presnosť. Už z princípu jednoduchá fasáda vyvoláva pocit, že je plochá a hladká. Vďaka obkladom navyše získa živú štruktúru. Získaný efekt bol zosilnený pomocou špeciálneho ušľachtilého povrchu, ktorý vznikol pieskovaním červeným odtieňom, ktorý pôsobí dojmom, ako by bol náhodne rozsypaný. Pri tom, ale kontrastuje s harmonicky krémovo bielym odtieňom klinkerového obkladu. Spojenia ktoré sa javia ako prírodné a živé. Ale zostanú živé aj naďalej, pretože počas rokov sa bude povrch fasády stále meniť a v najlepšom slova zmysle aj starnúť. Vzhľad fasády bol pre nás vždy veľmi dôležitý, pretože to ona vždy vytvára dobrý dojem sama o sebe. Nechceli sme, aby vznikla budova bez výrazu: vďaka klinkerovým obkladom máme záruku, že objekt bude naďalej žiť a fasáda dostane nový rozmer. Keby sme sa rozhodli použiť jednoliatu farbu omietky, tak by sme dostali budovu bez výrazu zhrnul Daniel Spreng.