Úpravna vody ve Wroclawi

Modernizace staré vodní elektrárny Na Grobli ve městě Wroclaw, která se nachází u soutoku řek Odry a Oławy, patří k nejvýznamnějším investicím wrooclawského MPWiK.

Úpravna vody ve Wroclawi

Hodnota projektu spolufinancovaného Evropskou unií z fondu ISPA činila přibližně 100 milionů PLN. V rámci rozšíření zařízení dokončeného v roce 2007 byly vytvořeny dvě moderní, bezúdržbové budovy naplněné technologií: uhlíkové filtry a pískové filtry (rychlé). Díky tomu se kvalita vody dodávaná pro větší část města Wroclaw výrazně zlepšila.

Trvanlivost především

Autorem projektu areálu a objektu pískových filtrů je architekt z Wroclawi, Marek Szurlej. Budova uhlíkových filtrů byla navržena Ryszardem Sobolewskim. Architekti podřídili koncepci rozšíření komplexu jeho funkčnímu užitku  jak z hlediska architektury, tak výběrem stavebních materiálů. Hlavním kritériem výběru stavebních technologií a surovin byla záruka dlouhověkosti, trvanlivosti a odolnosti vůči vlhkosti a negativním vlivům atmosféry. Vnitřní konstrukce, čerpadlové nádrže a rychlé filtrační komory byly zhotoveny z vodotěsného betonu. Vnější konstrukce je betonový skelet s keramickou stěnou postavenou v tradiční zděné technologii. Zařízení charakterizují  rozlehlé velikostí - budova pískového filtru je dlouhá 103,6 m, široká 35 m a vysoká 13,6 m a celková kubatura je asi 65 000 m 3. Sousední budova s uhlíkovými filtry o kapacitě přibližně 55 000 m3 má vnější rozměry 88,6m x 35,0m x 13,6m. Jedná se o čtyřpodlažní bloky s jedním podzemním podlažím. Budovy jsou celé uzavřené technologie a jsou soběstačné z hlediska funkcí, které mají vykonávat. Uvnitř jsou otevřené filtry pro šrafovací komory a vodní nádrže s bohatou technologií. Srdcem každého zařízení je čerpací stanice umístěná centrálně s napájecím systémem ve formě transformátorových stanic.

Předválečné inspirace

Použití cihel na fasádě vyplynulo nejen ze skutečnosti, že je to jeden z nejodolnějších známých  materiálů. O volbě cihel rozhodla také koncepce souladu vzhledu nových budov s historickými budovami, protože většina budov souvisejících s vodárenskými technologiemi ve Wroclawi je zděná. Jednou z nich je Wieża Ciśnień, postavená v roce 1871, jedna z nejznámějších evropských památek průmyslové architektury. Objekty komplexu Na Grobli - věž Lindley a stará vodárna – jsou dodnes zachovány v technologii klinkerových stěn. V souvislosti s povahou vzhledu těchto budov, stejně jako s monumentální německou architekturou třicátých a čtyřicátých let, architekti vytvořili filtrační budovy. Obě budovy jsou pokryty plochými střechami a mají kompaktní tvar kvádru, postrádající architektonické detaily. Tento pravidelný tvar lámou pouze polokruhové roviny, kde jsou umístěny vstupy do budov. Spojení mezi zakřivenou vstupní částí a hlavním tělesem je zasklená část schodiště, která dodává lehkost masivním budovám. Velmi velká plocha stěn byla rozdělena na moduly podobné velikosti. Každá z nich obsahuje malá, vzdálená okna, jejichž malý rozměr zřetelně kontrastuje s velkým povrchem stěn. Okna jsou umístěna v horní části budovy, aby poskytovaly přirozené osvětlení místností, avšak záměrně jsou velmi malá. Denní světlo nepříznivě ovlivňuje proces úpravy vody, protože podporuje rozvoj mikroorganismů.

Přesné dokončení

Fasády obou budov jsou z asi 500 000 červených klinkerových cihel v polském rozměru (250 x 120 x 65 mm), což je pro výrobce Röben nestandartní materiál. Flexibilita a přizpůsobení společnosti požadavkům perfektně propracovaného projektu, umožnila vyhnout se řezání cihel a usnadnila realizaci investice. Cihly byly zděné plným spojem speciální maltou do klinkeru, která minimalizovala riziko výkvětů na zdi. Díky hladkému povrchu fasády se stal důležitým problémem štít proti vymývání malty během deště. Ochrana je zajištěna 1,5 m širokými římsami, které obklopují budovu po celé její délce. Navzdory tak velikým rozměrům, se povrch stěn nezdá být jednotný. Převázání cihel v divoké vazbě dodala fasádě dynamiku a plynulost. Správně rozmístěné dilatace zabraňují praskání klinkeru, i když jsou stěny vystaveny vysokému zatížení a pracují. Adekvátní větrání stěny je zajištěno prostupy přiváděného vzduchu, které jsou umístěné nad okny a výfukové mezery umístěné pod římsou. Cirkulaci vzduchu také podporují odborně rozmístěné prázdné spoje. Obložení filtru Na Grobli je vzorovým příkladem použití všech pravidel zdění, které zaručují trvanlivost, estetiku a dlouhověkost.

Kvalita vody - kvalita života

Zařízení na úpravu vody Na Grobli je dnes jedním z největších a nejmodernějších v Polsku. Navíc má strategický význam pro město, protože zásobuje většinu obyvatel vodou, včetně středu a území severovýchodně od Vratislavi. Zařízení pracuje na základě podzemních vod (infiltrace), které mají lepší vlastnosti než povrchové vody. Modernizace komplexu přispěla ke skutečnému zlepšení kvality života mnoha obyvatel města Vratislavi, protože dodávaná voda je zdravá a chutná.