Esbjerg

Perlweiss

Klinkerová cihla nejvyšší kvality – RöbenPREMIUM. Kromě jedinečné, bílé barvy, se liší strukturou pohledové lícové strany, která připomíná povrch ručně  slepovaný, s puklinami  a prohlubněmi. 

Vzhledem k dekoraci je to materiál často používaný jak na fasády, tak i do interiérů. Je také ceněný díky vynikajícím technickým vlastnostem, včetně velmi vysoké pevnosti v tlaku ( > 100 N/mm²) a velmi nízké nasákavostí (cca. 1,5%).

  1. Jedinečné a originální zbarvení a textury
  2. Perfektní pro venkovní i vnitřní použití
  3. Vypukliny a prohlubně vytvářejí zajímavý vizuální efekt
  4. Vynikající technické parametry cihel

 


technická specifikace

 
Perforace
C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 100N/mm2
Nasákavost
cca. 1,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,81 W/(mK)