Jednoduchá střecha – stojí méně

Kalkulaci nákladů stavby domu je možné provést už ve fázi projektu.


V případě konstrukce střechy můžeme jednoznačně říct, že čím méně komplikovaný projekt, tím nižší budou náklady na její realizaci. Souvisí to s nejen s množstvím a druhem potřebných střešních materiálů, ale zároveň tvar krovu. Střecha, kterou charakterizuje malé množství střešních ploch, s menším výskytem lomů plochy bez ozdobných prvků nám umožní nížší náklady. Naopak bude provedení střechy členité s více střešními plochami o různých sklonech s ohledem na potřebu různých dalších prvků pro provedení nároží a úžlabí. 

Významnou navyšující položkou rozpočtu jsou různé ozdobné přidané konstrukční prvky jako je volské oko nebo vikýře, na které je potřeba další množství utěsňovacích prvků včetně klempířské práce. Stupeň komplikovanosti střešní plochy souvisí zároveň s nutností dokoupení odpovídajících ukončovacích doplnků. Čím je jednodušší projekt tím méně prostředků vynaložíme na nákup speciálních systémových prvků, jako jsou okrajové či ukončující tašky používané na okraji plochy.