Peší ulice v Sankt Peter-Ording Srdce města pod nohama

O rázu města je do značné míry rozhoduje jeho architektura – rozložení ulic, dominantní styl budov, výška budov. Ale také veřejná prostranství hrají důležitou roli.

 Peší ulice v Sankt Peter-Ording

Studie provedená v šesti německých aglomeracích ukázala, že 76% respondentů umístilo veřejné náměstí do popředí architektonických symbolů města. Náměstí jsou pravým srdcem metropole, což zanechává daleko moderní veřejné budovy nebo umělecká díla umístěná v městském prostoru. Kromě toho 84% respondentů je přesvědčeno, že vzhled náměstí je hlavním argumentem pro bydlení  v centru města, a za třetí je to důvodem k přesunu do centra města nebo v jeho okolí.

Multifunkční a krásné

Co je důvodem, že veřejné náměstí je tak živé a stává se jedinečným srdcem města? Jedná se o jediné místo kam můžete jít pěšky, relaxovat na čerstvém vzduchu, stejně jako jít na nákupy, setkat se v kavárně nebo si dát jídlo v elegantní restauraci ... vše v jednom, rozpoznatelném a veřejném místě. Náměstí přitahuje obyvatele ještě víc, je-li estetické a harmonicky se mísí s okolními budovami. Modernizací povrchu městských center se proto odstupuje od asfaltu a dalších řešení připomínajících materiály používané na silnicích nebo na dálnicích. Opravdovou renesanci v městském prostoru prožívá klinkerová dlažební kostka. Transformovaná  náměstí, chodby a ulice pro pěší se změnily v opravdovou atrakci.

Barcelonas Plaza de la Caramelles

V centru Barcelony, turisty a místní obyvatele přitahuje Plaza de les Caramelles, které se nachází v centru Starého Města. Svojí plochou 6000 m2 slouží městu jako centrum festivalů a veletrhů, stejně jako místo, kde můžete relaxovat, trávit čas s přáteli nebo jít na procházku. Povrch náměstí je lemován hnědými a červenými cihličkami Röben. Rozloha 120 000 cihel malého formátu rozhoduje o zvláštním kouzlení náměstí. Drobné cihly i jejich tvar dávají spoustu různých možností ukládání vzorků - zde jsme použili uložení převázáním. Kromě toho je dlažba z klinkerových cihel zcela přírodním materiálem, jehož barva je výsledkem minerální kompozice jílů a nakonec se vyvíjí během procesu vypalování, nikoliv přidáním umělých barviv. Díky tomu povrch náměstí nemění barvu navzdory intenzivnímu španělskému slunci působícímu na povrchu cihel.

Nejen ve velkých městech - promenáda v Sankt Peter-Ording

Dalším zajímavým příkladem správy městských ploch pomocí klinkeru je centrální náměstí v Sankt Peter-Ording, v severním Německu. V tomto populárním německém letovisku byla modernizace provedena na hlavní ulici města, jehož centrální částí bylo náměstí obklopené zelení. Při plánování revitalizace náměstí, bylo největší výzvou pro architekty najít materiál, který se nejen dobře začlení do přírodní krajiny v obci, ale bude také odolný vůči převládajícím v Severním moři povětrnostním podmínkám, zejména vysoké koncentraci soli ve vzduchu. Technické a estetické požadavky byly splněny klinkerovou dlažební kostkou. Vybrán byl klinker firmy Röben v šedé stínované barvě. Na dokončení investice bylo použito více než 500 000 cihel, z nichž některé byly vyrobeny na zakázku v závodě Röben a vyznačují se tmavší barvou než ostatní.

Proč klinker

Rozhodnutí o použití klinkerové dlažební kostky ve městě Sankt Peter-Ording, vysvětluje spoluzakladatel projektu, architekt Hans-Jürgen Kirmse kancelářské projekty Topiaria: - Betonová dlažební kostka nepřichází v úvahu, protože neodpovídá naší myšlence projektu. Klinkerovou dlažební kostku díky své nízké vstřebatelnosti vody, dokonce i ve stinných prostorech nepokrývá mech. Její keramický povrch umožňuje samočistění, což eliminuje potřebu únavné a náročné péče. Je také mrazuvzdorná a protiskluzová, která je v místě jako nákupní pasáž, navštěvovaná davy lidí, velmi důležitá. Klinkerová dlažba navíc dává třpytivý efekt světla na povrchu vozovky To je zvláště viditelné během deště a ve světle pouličních lamp. Je to velmi půvabný jev.