Oslo

Perlweiss genarbt

Klinkerová cihla nejvyšší jakosti – Röben PREMIUM. Její výjimečný, bílý odstín je způsoben složením jílu z německé oblasti Westerwald. 

Perfektní běl jí zajišťuje obsah kaolinu ( minerálu, ze kterého se vyrábí mimo jiné porcelán ). Má jemné prohloubeniny na struktuře líce, které jí dávají charakter. Je to jeden z nejlepších materiálů v nabídce firmy Röben v oblasti pevnosti v tlaku ( > 100 N/mm²) a nasákavosti ( cca 1,5%), díky čemuž je vysoce odolný proti zašpinění a dokonce i na graffiti.

  1. Originální zbarvení vyplývající z jedinečné kompozice
  2. Výjimečné parametry pevnosti
  3. Odolný vůči nečistotám
  4. Vynikající technické parametry

technická specifikace

Perforace
C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 100N/mm2
Nasákavost
cca. 1,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,81 W/(mK)