Quebec

Schwarz nuanciert bossiert

Klinkerová cihla nejvyšší kvality – Röben PREMIUM. Sytá černá barva a tesaná struktura líce, vypadá jakoby tesaná dlátem způsobuje, že je to materiál pro individualisty. 

Kromě elegantní soudobé moderní barvy a výjimečné struktuře tuto cihlu charakterizuje neobvykle vysoká třída pevnosti v tlaku (> 100 N/mm²) a velmi nízkou nasákavost ( okolo 2,5%). Díky světlostálosti si zachovává svoji barevnost velmi dlouho.

  1. Jedinečné a originální zbarvení a textury
  2. Ideální pro interiéry díky dekorativním vlastnostem
  3. Cihla z kolekce RöbenPREMIUM.
  4. Vynikající technické parametry cihel

technická specifikace

Perforace
C
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 100N/mm2
Nasákavost
cca. 2,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,81 W/(mK)