Střecha jako pátá fasáda

Není bez důvodu, že se říká střeše „pátá fasáda”. Tento název vyplývá z role, jakou plní v architektonickém řešení projektu coby celku.


Konstrukce střechy musí být nejen harmonická s celým projektem, ale zároveň podtrhnout styl a charakter domu. Soudobá architektura nabízí nejen projekty tradičních sedlových střech, ale také střešní konstrukce charakterizující komplikovaná řešení několika střešních ploch s různým spádem. Tvar střechy je spojen s funkcí, kterou má splnit provedení budovy, stejně jako s velikostí a uspořádáním vnitřních prostor. Nejzákladnějším rozdělením střech je na střechy ploché a šikmé.

Výběrem jednoho z nich, musíme se již ve fázi projektu rozhodnout, jaký materiál střešní krytiny bude pro objekt použitý. Strmé střešní plochy lze úspěšně pokrývat pálenou střešní krytinou – takové řešení poskytuje správnou těsnost krytiny a odolnost proti průniku dešťových srážek  do vnitřních vrstev konstrukce střechy. Druhým ukazatelem klasifikace střech je množství ploch. Počínaje u těch nejběžnějších sedlových střech až po komplikované střechy, rozlišujeme mnoho architektonických konceptů.

 

Pro klasické projekty jsou charakteristické střechy dvou nebo čtyř rovin, z nichž nejčastěji jsou to: stanová střecha s trojúhelníkovými plochami sbíhajícími se v jednom vrcholu a mansardová, postavená ze dvou, římsou od sebe oddělených ploch střechy. Stejně často se v projektech používá střecha valbová nebo polovalbová, která doplňuje střechu sedlovou o plochy v místě štítů. Standardní konstrukce zpestřují okapy, další střešní plochy nebo kopule různých tvarů.

Zavedení těchto prvků do architektury dovolilo zatraktivnění projektů, ale také způsobilo zvětšení užitkové plochy podstřeší. 

S nárůstem počtu množství ploch se stává střešní konstrukce stále více komplikovanou, což doprovází vyšší náklady na prováděcí práce. Ve srovnání s plechovými střechami, při použítí pálené střešní krytiny lze minimalizovat ztráty na stavebním materiálu, protože menšími částmi jakými jsou tašky je možné pokrýt i nejnáročnější a složité tvary. Je třeba také zmínit to, že na složitost střešní konstrukce mají vliv také dadatečné prvky jako věžičky, vikýře, lodžie a množství střešních oken.

Projekční a architektonická kancelář: ARCHIPELAG