Vliv tvaru střechy na její cenu

Již v úrovni architektonického návrhu projektu střechy můžeme optimalizovat náklady na její výstavbu.


Po konzultaci s projektantem a stavební firmou jsme schopni provést odhad předpokládané částky potřebné na stavbu zdí a střešní konstrukce. Dává nám toto zároveň možnost zvolit takový projekt, který se vejde do námi připouštěných nákladů a nalezení kompromisu mezi vysněným domem a rozpočtem stavby domu.

V případě střešní konstrukce můžeme nejjednodušejí říci, že čím jednodušší je její tvar, tím nižší budou náklady na její realizaci. Souvisí to nejen s druhem potřebných střešních materiálů, ale zároveň s tvarem střešního krovu. Střecha, kterou charakterizuje malé množství ploch, nízkým výskytem lomů střešní plochy a ozdobných prvků nám pomůže ke snížení nákladů. Draží oproti tomu bude provedení střechy s mnoha plochami s ohledem na vyšší množství potřebných materiálů k provedení hřebene, nároží a úžlabí. Důležitým bodem v rozpočtu jsou různé ozdobné prvky střechy jako je volské oko, vikýř, které vyžadují přídavné těsnící prvky a další klempířské lemovací prvky a speciální práce.

Zastánci střech s mnohonásobně lomenou plochou střechy můžou pohledat úsporu v odpovídajícím výběru střešního materiálu. V případě více spádových střech komplikovaných tvarů je doporučována pálená taška. Přestože je nákup plechové krytiny nižší v porovnání s pálenou krytinou, ceny se liší když zohledníme ztráty materiálu.

Stupeň komplikovanosti střešní plochy se váže na nutnost koupě dokončovacích prvků. Čím jednodušší je projekt, tím méně prostředků budeme muset vynaložit na nákup speciálních tašek, používaných na zakončení okrajů : okrajové tašky nebo ukončovacích s dvojitou vlnou. Při nákupu střešní krytiny stojí za to nakoupit také systémové doplňky od stejného výrobce, kvůli rozměrům nebo přizpůsobené barevnosti celé střešní ploše.

Jakmile máte hotový projekt střechy, neocenitelnou pomoc v kalkulaci střechy získáme od obchodních, kteří vám nejen odborně poradí odpovídající model tašky, ale zároveň odhadnou potřebné množství materiálu.

Projekční kancelář ARCHIPELAG