Větrací a ventilační komínek

Téma ventilace je složitým problémem a souvisí nejen se zavedením čerstvého vzduchu do vnitřních prostor domu. Je nutné pamatovat také na to, že její účinnost se odráží ve fungování kanalizace, správného provedení tepelné izolace a odstranění vlhkosti z přepážek i z pod krytiny.

Chcete-li umožnit optimální cirkulaci vzduchu ve všech částech konstrukce domu je potřeba dodržet nejen všechny zásady obsažené v architektonickém projektu, ale zároveň používat prvky, které jsou k danému typu ventilace určené . V případě střešních doplňků, je nutné především rozlišovat mezi komínkem ventilačním a odvětrávacím. Zatím co první typ komínku slouží především k odvětrání prostor, tak druhý z uvedených odpovídá za správnou funkci kanalizačního potrubí. Protože v souladu se stavebními normami jsou různé požadavky na parametry kanalizačního potrubí a větrání prostor, stejně různé typy komínků se liší větracím průřezem, výškou, způsobem provedení. Záměna použití těchto dvou typů komínků je chybou, která může negativně ovlivnit fungování ventilace. Provoz kanalizace je založen především na gravitaci. I když se používají i jiné druhy řešení, odtok kanalizačních odpadních vod do externí nádrže pod vlastní váhou je stále oblíbené.

Aby nečistoty mohly volně odtékat, musí být v kanalizačních rourách dostatečný atmosférický tlak. Proto musí být kanalizace zakončena komínkem, který umožňuje vyrovnávání tlaku v potrubí a odvedení kanalizačních plynů. Absence tohoto ukončení potrubí může způsobit, že v průběhu odtoku odpadních vod může být nepříjemný zápach odpadních plynů vtlačován do místností.

Je potřeba poznamenat, že stejně jeden i druhý typ komínku  se používají i proto, že zachování těsnosti střechy v místě prostupu je obtížné. Správně vybrané komínky přispějí k utěsnění střechy. Navíc možnost jejich barevnost přesně odpovídá odstínu střešní krytiny, což pozitivně ovlivňuje vzhled střechy.

 

Projekční a architektonická kancelář: ARCHIPELAG