Šredský Vodní Park Bazén v rámu z klinkeru

Šroda Šlaska je jedním z nejstarších měst v Dolním Slezsku. Položena je u velkých ložisek jílu a historických objektů postavených z cihel. Inklinují zde k použití tohoto materiálu i u nových investic, příkladem je Šredský Vodní Park.

Šredský Vodní Park

Bazén u ul. Kilińského je jednou z nejvíce očekávaných investic pro obyvatele Środy Śląska. Už nebudou muset dojíždět několik desítek kilometrů do nejbližšího bazénu, ale také získali zajímavý objekt v malebné a populární části města, tzv. „Kajakach“. Bazén úzce souvisí s obyvateli vzhledem k vlivu na jeho výstavbu, mimo jiné historie Środy Śląské.

Cenný příběh

Środa Śląska je proslulá především pokladem šredským, objeveným v 80. letech. Korunní klenoty z doby středověku, objevené náhodou, jsou považovány za jeden z nejcennějších a současně nejzajímavějších nálezů dvacátého století v Evropě. Dnes je poklad Šredský vidět ve staré radnici, která je sídlem Regionálního muzea v Środie Śląskiej. Tam jsou uloženy velmi cenné exponáty a samotná budova je cenným památníkem s cihlovou fasádou. Mnoho dalších historických budov bylo také postaveno z cihel, včetně srdce sredzkého náměstí  - kostela sv. Andřeje (část fasády z cihel, část - omítnuté) a blízko položenou zvonici, také městské hradby, staré nemocnice (nyní dětský domov), kostel sv Vyzvednutí kříže nebo historická elektrárna. Nový bazén s klinkerovou fasádou v červené barvě je odkazem na tyto klasické cihlové budovy. Na výběr klinkeru měli vliv také jiné faktory.

Klinkerový poklad

- Při výběru materiálu pro fasádu jsme věnovali pozornost technickým parametrům – chtěli jsme, aby stěny měly vysokou tepelnou izolaci, což by v budoucnu snižovalo náklady na vytápění. Proto jsme se rozhodli pro třívrtstvou stěnu a fasádu z klinkeru- říká Piotr Dominiczak z architektonického ateliéru Peter Dominiczak a Mariusz Szczuraszek, který navrhl objekt. Kromě velmi příznivého koeficientu přenosu tepla jsou cihly trvalé, vytrvalé a extrémně odolné vůči vlivu různých vnějších faktorů. To je důležitá výhoda v případěobčanských staveb, protože méně trvanlivé materiály vyžadují rychlou rekonstrukci, což je vážný administrativní a logistický problém. Blizkost výrobního závodu Röben, jehož cihly byly použity na fasádu, byly rovněž důležité pro výběr klinkeru. - Kromě těch více bezprostředních důvodů naše rozhodnutí ovlivnilo to, čím je známá Sroda Slaska, čili poklad Środy Śląskej - říká Peter Dominiczak. - Klinker, jako ušlechtilý, dlouhotrvající a cenný materiál, může být spojen s pokladem. Umístění budovy bylo také inspirací pro použití klinkerových cihel. Nachází se na kopci s výhledem na krásný rekreační areál s rybníkem. – Připravený terén pro budovu situovaný  na svahu - s klesáním k jezeru. Použití přírodního materiálu, jakým je pálená klinkerová cihla z jílu , dovolilo nejen na efektivní řešení technického problému, ale také odkaz na přírodu - vysvětluje Peter Dominiczak. - Cihla dokonale odráží povahu propojení objektu se zemí.- dodává.

V harmonii s okolím

Umístění na svahu přiléhající k vodní nádrži "Kajaki" mělo vliv na tvar objektu. - Při budování stavby bylo důležitým prvkem přizpůsobení jeho architektury terénu, píše Piotr Dominiczak. - V délce bazénu je rozdíl v úrovni asi 3,2 m. To způsobilo potřebu "schodového" umístění místností - dodává architekt. A co víc, severní část města, kde se nachází bazén, je vzdálená od průmyslové zóny Środa Śląska a je především rekreačním místem. - Stavební plány umožňují v této čtvrti výstavbu jednorodinných domů. Z tohoto důvodu jsme nechtěli, aby budova bazénu byla příliš prominentní - říká Piotr Dominiczak. K tomu, aby bazén navazoval na klima čtvrti, byla navržen silně rozložená budova, ve které byly skryty funkce budovy a celý byl pokryt střechou s různými stupni sklonu (od plochých po strmé), stejně jako různými směry spádu. Díky tomu není bazén v agresivní dominantní vůči  krajině, neutlačuje svojí velikostí, pouze harmonicky zapadá do krajiny, kopce a rybníka ležícího u jeho nohou.

Technická a materiální stránka

Formálně je bazén v Środa Śląska třípodlažní budova o celkové ploše 3540,7 m² a objemu 12 950 m³. Objekt je postaven z tradiční železobetonové konstrukce, zatímco většina stěn byla postavena v třívrstvé technologii. Asi 50 000 kusů hladkých klinkerových cihel Melbourne ve formátu NF zajišťuje odolnost a estetiku nosné zdi. Izolační vrstvou je minerální vata o tloušťce 12 cm. Tepelnou izolaci nosné vrstvy zajišťují duté keramické bloky firmy Röben o tloušťce 24 cm. Fragmenty fasády zabírají velká skleněná okna, což jí dodává lehkost a modernitu. Strmé střechy jsou pokryty titan-zinkovým plechem a ploché střechy jsou pokryty asfaltovou střešní lepenkou..

Bohatý interiér

Projektanti použili rozdíly v úrovni pro získání prostorových hodnot tělesa objektu a jako přínos pro formování interiéru. To je nejlépe vidět ve vstupní hale, která skutečně pokrývá dvě úrovně budovy. Nad vchodem je mezipatrová kavárna - prosklená ze strany fasády a chodby. Nachází se v nejvíce exponovaném místě objektu a z tohoto místa můžete obdivovat idylickou krajinu kolem bazénu a širší panorama města. Díky vnitřnímu zasklení můžete z mnoha míst také vidět bazénovou halu s nejdůležitějším sportovním plaveckým bazénem v objektu. Obyvatelé Środy Śląska a sousedních měst mohou trenovat na šesti plaveckých drahách , v bazénu o rozměrech 12,5 x 25 a hloubce 140 až 180 cm. Jedna dráha je trvale vyhrazena pro výuku plaveckého výcviku, takže je vybavena pohyblivým dnem. Během soutěže můžete sportovní bazén obdivovat z publika, které má kolem 165 míst. K dispozici je také rekreační oblast v bazénu, kde je menší bazén s gejzírem, masáží, umělá vlnová jeskyně a malý tobogán. V budově je rovněž umístěna skluzavka o délce 47 m. Děti mohou trávit čas v dětském bazénu, zatímco starší lidé se mohou relaxovat v horké vaně o rozměrech 2,25 x 2,25 m. Celek je doplněn o technickou místnost, místnost pro zaměstnance a šatny, stejně jako fitness zónou se saunovým komplexem a posilovnou.