Velký vliv na konečný vzhled objektu z cihlovou fasádou má charakter vazby, neboli způsob uložení cihly ve zdi. Každá vazba se vyznačuje typickým uložením spár.

Dvě hlavní skupiny vazeb jsou běhounová vazba, kde ve stěně jsou viditelné pouze boky(delší strany cihly) a vazáková vazba, kde jsou viditelné užší strany cihel.

BĚHOUNOVÁ VAZBA

- je velmi populární, a to navzdory jednolitému vzoru na čelní straně stěny ve srovnání s jinými variantami, protože jsou snadněji a rychleji realizované. Vazba běhounová se mění podle umístění cihely, která může být posunuta o ½ délky nebo ¼ délky. Cihly ve vazbě mohou být umístěny ve sloupci (vertikálně) nebo například sestupovat diagonálně dolů.

VAZÁKOVÁ VAZBA

- má spoustu možností, jelikož ydění cihly tak, že by byla viditelná kratší strana, může být provedeno mnoha způsoby. Poměrně populární jsou divoké vazby, tj. nepravidelné rozmístění cihel v rovině stěny. Obvykle se jedná o 5 cihel na 1 m2. Situace je odlišná v případě vazby polské(gotické) nebo kovadlinové. Ty, odvozené z gotické architektury spočívají ve střídání běhounové a vazákové vazby, díky nímž vzniká určitý druh šachovnice. Kovadlinová vazba je téměř totožná, ale místo jedné dlouhé strany jsou mezi kratkými dvě. Podobnost lze také pozorovat v nizozemské vazbě, kde jsou kratší a delší strany cihel střídavě používány v jednom řádku, zatímco kratší strany se používají v dalším vrstvě.

Gotická vazba, která je také známá jako polská, je založená na zděných hlavách ve sloupci, přičemž každá kratší strana je posunuta o polovinu délky cihel v řadě nad a pod ní. Výhodou této vazby je estetický výkres, nevýhoda - těžší práce zedníka. Jsou-li dvě cihly s delší stranou vloženy mezi jednu kratší, z gothické vazby bude vytvořena americká vazba. Rozdíl ve vzhledu stěny může být způsoben typem použité vazby, což lze jasně vidět na příkladu vazby vazákové a anglické. První je vybudovat celý povrch jen z kratších cihelných stran - vzhled pak vytváří dojem mozaiky malých čtverců. Povrch stěny je zcela odlišný v případě vazby anglické, která je z velké části založena na zdění konstrukce behounovou stranou - kratší strana se objevuje pouze na každé čtyři cihly. Na druhé straně, se křížové vazby skládají ze střídavého uspořádání kratších cihel a dlouhých cihel takovým způsobem, že vznikne tvar podobný kříži, odtud ten název. Může to být vzor opakující se na celé výšce stěny, jeden pod druhým, nebo například jeden "kříž", umístěný v pravidelných intervalech.

JINÉ NÁVRHY

- vazba ve stěně může být provedena jiným způsobem, než je popsáno výše. Například některé cihly mohou být klasicky položené a ty zbývající jsou k nim kolmé - takže část cihly vyčnívá mimo povrch stěny a vytváří specifické "hroty". Další možností pro pokládku klinkeru, který vytváří jedinečný konečný výsledek, je nastavení cihel svisle (viz fotografie).