22 črv 2018

12 důvodů proč stavět z cihel

V internetových diskuzích, na odborných portálech stejně tak i ve stavebních časopisech je možné se setkat s názorem, že cihla je nejlepší stavební materiál. Proč?

Důvod 1: Cihla je dlouhověká

Keramická fasáda provedená z lícových cihel neboli vnější ochranná vrstva stěny nemá z hlediska trvanlivosti sobě rovných. Stavební experti odhadují, že investice do takovéto fasády je na více než na 100 let. Odborně provedená cihlová fasáda v podstatě nebude potřebovat žádnou renovaci. Lícové zdivo navíc po celou dobu užívání zachovává svoji původní barevnost, protože cihla vlivem slunečního záření nebledne. Dlouhověkost fasády jde ruku v ruce s dlouhodobým zachováním barevnosti, což je mezi stavebními materiály málo obvyklé.

Důvod 2: Cihla je odolná

Cihla je materiálem, který unese i ty nejtěžší a komplikované konstrukce. Zvládá vysoké statické zatížení. Proto se keramické zdivo doporučuje pro podpůrné stěny střech a to i u těch nejtěžších střešních krytin dostupných na trhu. Díky speciální výrobní technologii a ideální surovině cihly dosahují velmi vysoké hodnoty pevnosti v tlaku. Například slinutá keramická cihla Röben klinker neboli cihla zvonivka dosahuje hodnot více než 44 N/mm2.

Důvod 3: Cihla akumuluje teplo

Cihla se vyznačuje velkou schopností akumulace tepla, což znamená, že hromadí teplo a dlouho jej udrží. Optimálních parametrů v tomto ohledu dosahují třívrstvé obvodové stěny s vnější vrstvou ve formě lícového zdiva z klinkerových cihel. Vysoká tepelná stabilita garantuje komfortní užívání domu kdy i po náhlém vypnutí topení nebo rychlém venkovním ochlazení zůstává v místnostech ještě dlouho teplo. Navíc díky vysoké tepelné akumulaci cihel s dalšími keramickými zdícími materiály jako jsou perforované zdící cihelné bloky bude v zimě v domech teplo a v letních úpalech zůstane v místnostech příjemný chládek.

Důvod 4: Cihla garantuje vzhled

I když se o vkusu nediskutuje je těžké popírat estetické hodnoty vzhledu cihlové fasády. V případě pokrytí stěny běžnou omítkou je jediným prvkem, kterým lze ovlivnit finální dojem barevnost. Cihla poskytuje daleko větší možnosti struktur líce a uspořádání. Vzhled fasády je možné vytvářet nejen barevností klinkeru, ale také použitím různých způsobů vázání cihel, barevnosti spáry nebo druhem lícové struktury. Tradiční charakter domu podkreslí lícové cihly – ručně formované ( ražené ), podobné historickým zdím. Úplně jiného dojmu pak dosáhne investor použitím hladkého klinkeru. Ten dá objektu moderní nádech. Použití spáry v cihlovém odstínu budí dojem hladké jednolité plochy a naopak světlá spára v kombinaci s tmavšími cihlovými prvky je zvýrazní. Cihla umožňuje vysokou kreativitu – možné jsou tak originální řešení jako barevné a plasticky tvarované mozaiky na jedné stěně fasády.

Důvod 5: Cihla znamená prestiž

Vysoká estetická hodnota stejně jako výborné technické parametry jsou důvodem k tomu, že se exkluzivní architektonický styl obytných domů nebo kancelářských budov podkresluje právě použitím fasádních cihel. V průběhu realizace mnoha velkých, prestižních investic jakými jsou obchodní a zábavní centra, galerie stejně jako objekty veřejného užívání se sahá po cihle. Podobně je to v případě rodinných domů či městských vil – dům z cihlovou fasádou je dlouhodobou investicí a zvyšuje materiální hodnotu celého objektu, což bude obzvláště důležité, pokud se jej jednou rozhodneme prodat.

Důvod 6: Cihla není drahá

Výše uvedená dlouhodobá životnost, odolnost, estetika a prestiž poskytují opravdu atraktivní cenu. Náklady na nákup cihel v počátku investice jsou možná o něco vyšší než běžné vrstvené fasády a omítky, ale na investici je důležité se dívat z perspektivy užívání desítek let. Cihly nevyžadují dodatečné úpravy po dobu užívání na rozdíl od omítek a nátěrů, které potřebují osvěžit a obnovit za několik let. Sečtené náklady obnovy omítek a nátěrů opakované za dobu několika desítek až sto let užívání značně převyšují jednorázový výdaj za cihly.

Důvod 7: Cihla se nešpiní

Cihlová fasáda je velmi praktická a částečně i z toho důvodu, že nevyžaduje údržbu, protože do ní neproniká špína ani prach. Jakékoliv znečištění lícového zdiva jednoduše smyje déšť nebo ji můžeme sami omýt čistou vodou. Je ovšem nutné se vyvarovat použití vápna a vápenných přísad, které by na fasádě vytvořily bílé skvrny – mapy tzv. výkvěty. Spolehlivé provedení, ochrana cihel před vlhkostí v průběhu stavby, použití speciálních spárovacích, lepících hmot a malt zajistí, že fasáda zůstane čistá a prostá výkvětů po dlouhá léta.

Důvod 8: Cihla poskytuje bezpečí

Zděné domy vyvolávají pocit bezpečí spojený s tradiční cihlou. Za stěnami domu z dobré cihly se bude každý cítit v bezpečí. Bezpečnost obyvatel zajišťuje především požární odolnost cihlové fasády. Požární odstup objektu od jiných domů může být zásadně menší právě z důvodu požární odolnosti. To má i vliv na umístění na pozemku.

Důvod 9: Cihla je odolná působení atmosférických vlivů

S ohledem na velmi nízkou nasákavost ( např. cca 5% u klinkeru Röben Adelajada hladká), jsou klinkerové cihly odolné proti pronikání vody. Nejsou pro ně hrozbou atmosférické podmínky ani nejtěžší mrazy. Cihla je kromě atmosférických vlivů vysoce odolná biologické korozi a působení chemických prostředků jako jsou kyseliny a kyselé deště. Tajemství odolnosti fasádních cihel tkví ve výběru velmi kvalitních jílů, vypalovaných uzpůsobeným výrobním postupem.

Důvod 10: Cihla je odolná proti mechanickému poškození

Kolikrát se už stalo, že po stavbě objektu zůstaly na omítce fasády stopy ve formě škrábanců, oděrů nebo odprysků? V případě pálené cihlové fasády nám toto nehrozí. Je tvrdá a je těžké ji za běžných podmínek poškrábat nebo ji poškodit. Z toho důvodu i když se investor rozhodne pro fasádu z jiných materiálů tak místa náchylná poškození jako jsou hrany nároží, sokly jsou často provedeny z cihel.

Důvod 11: Cihla je vyrobena z přírodních surovin

Cihla je jedním z nejvíce přirozených staveních prvků, vypálená z přírodních surovin – směsi jílů, křemičitého písku a jiných minerálů. Díky tomu již po stovky let zajišťuje objektům z ní postavených zdravé a přirozené klima. Nevyplavují a neuvolňují se z ní žádné zdraví nebezpečné látky. Je to velmi důležitá výhoda – obyvatelé domů zbudovaných z přírodních stavebních materiálů se nebudou bát o zdraví své a svých dětí tak jako např. tam kde mají střechy provedené z eternitu s karcinogenním azbestem.

Důvod 12: Cihla je všestranná

Bez ohledu na to zda se koncepce architekta opírá o styl tradiční, moderní nebo postindustriální je na každý z nich vybrat odpovídají druh a barevnost cihel. Cihly jsou využívány v různých stavebních oborech – fasádní cihla se výborně osvědčuje stejně na malých domech jako na velkých investicích. Když se použije cihla na fasádu tak se často využije na plotové zídky a jiné prvky drobné architektury, kterými jsou altány, lávky, grilovací prostory. Cihly můžou posloužit i k provedení interiérových částí např. krbu nebo části ploch stěn dokonce i polic. Jediným limitem je zde představivost projektanta.