22 črv 2018

Od pojektu ke krásné střeše

Výstavba domu je opravdovou výzvou. Vyžaduje od investora hodně trpělivosti, značné finanční prostředky, vytrvalost a čas. Jednou z nejvíce složitých fází je pokrytí střešní plochy.

Pokládka střechy je úkol výhradně pro odborníky s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi. Investorů, kteří nezadají práci vyškolené partě a nepřipraví se dobře na tuto fázi stavby hrozí v nejlepším případě nedostatek estetického provedení pokládky střešních tašek  a v nejhorším případě zatékání do střešní konstrukce, či dokonce stavební katastrofa. Aby se investor namísto řešení problémů radoval z pěkného a solidního provedení střechy střechy, je vhodné zvážit níže uvedené situace.

Projekt

Architekt určuje nejen vizuální dojem, který bude dělat dům, ale také definuje všechna technická řešení od základů až po hřeben střechy. Již v projektu je definovaný tvar střechy, technologie provedení jednotlivých částí konstrukce a druh střešní krytiny. Projekt obsahuje pokyny, které jsou závazné jak pro investora tak pro pokrývače. Z toho důvodu je potřeba jej pečlivě vybrat a věnovat pozornost všem detailům. V průběhu realizace stavby není možné bez konzultace s architektem nebo prováděcí firmou měnit např. uvedené v projektu plechové střešní krytiny na pálené, protože by bylo nutné přepracování nosné střešní konstrukce s ohledem na zatížení. Pokud byl projekt investorem svévolně upraven a v průběhu výstavby dojde na tomto základě k prováděcí chybě, nebudou mít investoři možnost uplatnění nápravy ani v případě soudního sporu ani u pojistitele.

Pozor na prováděcí práce !

Montáž střešní krytiny zakončuje hrubou stavbu domu. Stává se, že investorům v této fází začínají docházet prostředky a aby ušetřili, rozhodují se sami pokládat střešní krytinu nebo se vzdávají důležitých systémových doplňkových prvků. Následky takového postupu můžou být velmi vážné. Kvalifikovaný pokrývač se učí svému řemeslu několik let a tyto znalosti a praktické zkušenosti z praxe nemůžou nahradit ani nejlepší schopnosti zručných lidí. Chyby, které vyplývají z nedostatku přípravy a pokrývačských zkušeností  se projevují především ve složitých částech střechy . Ne všichni jsou si vědomi jak mnoho je na střeše takových míst. Patří mezi ně m.j. úžlabí, kde je potřeba zabudovat plechové prvky, správné řezání tašek nebo utěsnění místa napojení dvou úžlabí. Těžko se provádí i klempířské prvky jako lemování kolem oken a komína včetně okapnice. Správné provedení komína, které se skládá z několika částí vyžaduje o hodně více znalostí a praxe a nejlépe konzultace i s kominíkem. Neurotické místo je také místo spoje membrán se střešní konstrukcí – každý moment nepozornosti může způsobit protržení fólie. -Bohužel, ne všechny prováděcí firmy pamatují na zajištění odvětrání plochy střechy. Je to zásadní chyba, protože nemožnost ventilace vzduchu může způsobit zahnívání konstrukce vazby a v krajních případech i  poškození funkce celé konstrukce střechy.– dodává expert z firmy Röben. Stejně vážné následky nese neodborné provedení okapu, pro jeho provedení je nutná znalost takových věcí jako jsou detaily montáže klínové desky, frézování pod háky či okapního plechu a okapnice.

Střecha není pro amatéry

Při nedostatečné přípravě pokrývačských prací, se provedené chyby projevují i v docela jednoduchých prvcích. Například to může být kominická lávka, ke které výrobci dodávají dva kotvící prvky. Bohužel je mnoho lávek kotvených jen na jedné podpěře, protože se neví co s druhým kotvením. Potom lávka neroznáší správně váhu, což ohrožuje nejen kominíka, ale i jiné osoby pohybující se po střeše. Nedostatek profesionálního provedení se často projevuje i tak, že amatéři neví k čemu slouží příchytky tašek a použijí je jen na okrajové tašky namísto toho, aby přichytávali každou třetí tašku šikmo v řade po celé ploše střechy. Vážným problémem je nesprávné použití větracích komínků. Jejich funkcí je odvětrání systému kanalizace, takže se musí umístit v konkrétních částech a v uvedené výšce a ne jak se často umisťuje náhodně. Větrací komínky bývají často mylně zaměňovány za ventilační, přestože jejich větrací průměr je malý na to, aby mohl správně plnit svoji úlohu.

Poradce

Před započetím stavby je vhodné ohodnotit své kompetence. Osoby, které nemají dostatečnou znalost v oblasti stavebnictví, musí najít poradce, který se stanem jejich dozorem na stavbě. Stojí za to jej pověřit monitorováním průběhu stavby. Je možné s ním i o tom uzavřít smlouvu. Poradce by měl být také praktikem, protože nápady investorů bývají někdy zvláštní a nevhodné. V takových situacích by měl stavební dozor zabránit jejich realizaci. Pokrývač může doporučit také nějaké řešení, např. namontování plotků proti sněhu na rodinném domku, pokud nejsou uvedeny v projektu. Je dobré také požádat řemeslníky o objednání potřebných materiálů, např. objednání kusů dřeva z pily.  Důvěra v pokrývače má samozřejmě racionální základ jen tehdy, pokud to bude prováděcí firma s velkými znalostmi a praxí. Je třeba na to pamatovat při výběru odborné prováděcí firmy.

Kontroly

Po ukončení stavby a nastěhování se do nového vysněného domu, je třeba i dále uchovávat dokumentaci. Každá stavba i malý rodinný domek musí mít objektový deník, kde se musí zaznamenávat všechny kontroly. Ke každoroční prohlídce střechy je dobré si zvyknout na náklady o výši podobné kontrole auta zvláště proto, že střecha je jednou z nejnákladnějších částí konstrukce domu a zároveň nejvíce náchylná k projevům chyb. Péče o střechu v době užívání zahrnuje také kontrolu, zdali v případě dodatečných prací jako je montáž antény nenastaly nežádané změny či škody na střeše.

Šetření na kvalitě se nevyplácí

Dům je investicí na celý život a dokonce i pro generace. Z toho pohledu, při rozhodování související se stavbou by se investoři neměli řídit pouze cenou.Vazba , folie, zateplení a střešní tašky je systém, který musí být k sobě vhodný a všechny prvky pečlivě vybrané. Je dobré vybrat materiály střechy od jednoho, dvou výrobců  protože poté prvky k sobě lépe pasují. Navíc náklady spojené se střechou jsou statisícové, takže se nevyplácí bohužel šetřit na vhodných střešních doplňcích.  Například cena okapní mřížky je méně jak 1% hodnoty celé střechy, ale chybějící prvek může způsobit nesprávnou ventilaci, co následně způsobí mimo jiné i porůstání střechy mechem. Vynechání jednoho prvku může způsobit, že bude nutná oprava ne-li přímo přeložení střechy. Což pak generuje dvakrát až třikrát vyšší náklady než prvního odborného položení střechy.

Vydání o něco vyšších částek na provedení střechy již na začátku za kvalitní materiály a odborné provedení přinesou trvanlivost střechy a klidný spánek pod vlastní bezpečnou střechou.