22 črv 2018

Pálená krytina – svědomitá volba

Na trhu je alespoň několik materiálů, kterým je možné pokrýt střechu. Předtím, než se rozhodnete pro některý z nich, měli byste znát jejich výhody. Zde jsou faktory, které svědčí ve prospěch pálených střešních tašek.

Tradiční ve stavebnictví

Pálené střešní tašky jsou jednou z nejstarších krytin.  Pálené pláty byly pokládány na střechu již starými Římany. Od těch dob si získala pálená krytina v evropské architektuře výjimečnou pozici, proto dnes jiné materiály následují a napodobují její tvar. S ohledem na její pozici ve stavební historii je keramika jedním z nejlepších materiálů na střechu domů v tradičním stylu stejně jako pro rekonstrukce historických objektů či objektů lokalizovaných ve staré zástavbě. Tradice používání pálených tašek je důkazem i tisíce let ověřenou garancí, která řadí tento materiál  mezi jeden z nejpoužívanějších i v moderních projektech.

Akustická izolace

Pálené střešní tašky jsou zařazeny do kategorie těžkých krytin. Vzhledem k velké mase se těžko rozvibrují, což je velmi dobrá ochrana proti hluku zvenčí. To je důležité zejména v případě, že podkroví domu je využíváno jako obytná plocha pro ložnici nebo dětský pokoj. Bez adekvátní zvukové izolace proti hluku dešťové srážky výrazně snižují pohodu a komfort bydlení.

Tepelná ochrana

Hmotnost a masa tašek přispívá rovněž k tomu, že keramika položená na střeše zajišťuje dobrou tepelně izolační ochranu. Projevuje se dvěma způsoby – v zimě tašky pomalu odevzdávají teplo, takže ohřátý vzduch neutíká rychle přes střechu a obyvatelé domu nesou nižší finanční náklady na topení. Naopak v létě  kdy jsou venkovní teploty vysoké se tašky pomalu zahřívají, díky čemuž není v podstřeší horko. Pálené tašky omezují přenos tepla z domu ven a naopak bez ohledu na období roku.

Přírodní materiály

Z jílů vypalovaná pálená střešní krytina je jedním z nejekologičtějších materiálů. Tento materiál je zcela přírodní, bez chemických barviv, kovů či plastů. Díky tomu keramika zajistí zdravý mikroklimat v objektech, které jsou jimi pokryty. Tato vlastnost se stala obzvláště důležitou poté co se zjistilo jakým ohrožením pro zdraví se staly střechy s azbestem.

Dlouhověkost

Ze všech druhů střešních krytin jsou pálené tašky považovány za jedny z nejodolnějších. Záruka na tašky značky Röben pokrývá 30 let, ale odhaduje se, že pálené střešní tašky vydrží na střeše až 150 let. I když je jejich povrch pravděpodobně po tolika letech pokryt patinou, neztrácí na hodnotě její užitkové vlastnosti a stále budou dobře dobře chránit střechu.

Pro ( téměř) všechny druhy střech

Střešní tašky mohou být položeny na téměř všechny druhy střech, za předpokladu dodržení minimálního sklonu střechy uvedeného výrobcem. Aby krytina co nejlépe plnila svoji funkci, je třeba pamatovat na výběr druhu tašek pro podmínky konkrétního projektu. Například, na jednospádové střechy bude potřeba použít pultové tašky a v případě složitých střech nebo u prvku jakým je volské oko je potřeba použít tašky malého formátu.

Odolnost vůči vnějším faktorům 

Pálené tašky jsou odolné požáru a chrání tak bezpečnost obyvatel domu. Navíc dobře snáší vysoké klimatické vlivy, kterým je střecha vystavena: střídání ročních období, cykly vytápění a chlazení během dne a noci, silnému slunečnímu záření, dešti, sněhu a krupobití.

Mrazuvzdornost

Ze všech vnějších vlivů působících na materiál krytiny jsou nejnebezpečnější nízká teplota a neustálé mrznutí a tání v zimním období. Z toho důvodu je velice důležitá pro trvanlivost krytiny výhoda pálených tašek, kterou je vysoká mrazuvzdornost. Pálenou krytinu Röben charakterizuje vysoká mrazuvzdornost, protože i po více jak 150 zmražovacích, normou daných zkušebních cyklech, nejsou v jejich struktuře projevy žádné změny ani deformace.

Estetika a barevnost

Plocha střechy je obvykle z dálky nejvíce viditelná část domu, proto bývá často nazývána jako pátá strana fasády. Kromě trvanlivosti je třeba se také postarat o to, aby střechy měla reprezentativní vzhled. Keramika je pohledově atraktivní zejména s ohledem na širokou paletu vzorů a odstínů tašek, které zahrnují takové přírodní odstíny jakými jsou měděná a kaštanová a moderní odstíny černé či antracitové. Co je jisté je to, že během let nevyblednou a neoloupou se. Stojí za zmínku, že nejvíce odolné proti porůstání mechem a usazování prachu jsou tašky s glazurou.

Systémové řešení

Kromě základních tašek v nabídce výrobců pálené krytiny se nachází také různé střešní doplňkové prvky. Kompletní systém doplňků umožňuje optimální dokončení konstrukce střechy z vizuálního i funkčního hlediska. Takové doplňky jako hřebenáče, lemovací pásy nebo okrajové tašky napomáhají estetickému dokončení střechy se zajištěním jeho těsnosti a trvanlivosti.  Pokud jsou dodatečné prvky vyráběny stejným výrobcem jako základní tašky, získá investor jistotu, že budou k sobě pasovat jak barevně tak rozměrově i funkčně.