Zajímavé vazby cihel

V případě stavby domu s klinkerovou fasádou jej lze od těch jiných odlišit promyšleným ozdobným uspořádáním vrstev cihel ve fasádní stěně.
Výhodou vrstvených obvodových zdí domu, kterou tvoří kromě nosné zdi, izolace a vnější vyzděná fasáda z klinkerových cihel, je i možnost vytvoření ozdobného prvku fasády jejich zajímavým uložením.

Bez ohledu na výběr konkrétního vzoru vazby a kladení cihel ve zdi bychom měli pamatovat na základní princip – cihly pokládáme rovnoběžně nejdelšími základnami. V dalších vrstvách nad sebou, posouváme cihlu o polovinu nebo o čtvrtinu, čímž zděnou fasádu vážeme. Tím vzniká stabilní a kompaktní konstrukce, odolná především tlaku zatížením z následných cihlových vrstev fasády. 

V souladu s výše uvedenými zásadami se přehodnotí uspořádání a umístění cihel a vytvoří se viditelné pohledové zajímavé vzory na stěně. V architektuře patří mezi nejrozšířenější vazby například běhounová vazba. Běhouny (název delší strany cihel) jsou v dalších vrstvách přeloženy o polovinu délky (tzv. středová vazba) nebo o čtvrtinu cihly (zdvihací vazba). Vrstvy běhounů zachovávají pravidelnost pozice a připomínají stupňovitý systém. Svislé spoje se střídají v řadách nad sebou o polovinu délky cihel, takže jsou pak svislé spáry ob jednu vrstvu nad sebou.

V gotickém vzoru jsou vazáky (krátké strany cihel) zděné přímo na sebe a vzájemně přiléhají svisle pouze uprostřed své šířky. 

V úrovni tohoto systému se běhouny střídají s vazáky. Stěna ve výše uvedeném uspořádání se zdá být pevně spojena, protože uspořádání cihel je opticky husté. Wendianova vazba je podobná. S tím rozdílem, že uspořádání vazáků vertikálně je odděleno vrstvou od vrstvy běhouny. Na fasádě pak můžeme vidět symetrii pokládky běhounů a hlav. Svislé spoje v každé druhé vrstvě jsou v jedné svislé čáře. Fasáda, která je proporcionálně doplněná o vazáky, vizuálně rozšiřuje stěnu.

Spojovací spáry: Spáry nejen spojují fasádní konstrukci, ale také podkreslují druh a specifičnost použité cihly. Odstínem spáry můžeme stěnu rozjasnit nebo ztmavit a co je také zajímavé při volbě spáry, je to, že jí můžeme zdůraznit kresbu zvoleného vzoru vazby.

Bohatá barevná škála nabídky klinkerů a mnoho typů lícových cihel s různou povrchovou strukturou rozhodně najdou uplatnění při výběru kostrukce krásné fasády. Výběr správné vazby cihel ve fasádní stěně zdůrazňuje stylizaci domu, proto musí odpovídat přáním a estetice, kterou preferuje investor.

Projektové Studio ARCHIPELAG