Druhy vazby


Vázání, je způsob uložení cihel ve stěně. Je velice důležité pro koncový vzhled fasády, stejně jako pro její trvanlivost.  Známe mnoho druhů vazeb, které ale rozdělujeme na dvě základní skupiny – běhounové vazby, u kterých je ve stěně vidět pouze běhoun (bok cihly s delší základnou) a vazákové vazby, která využívá užší boky cihly, zvané vazáky.   

Skupina 1: Běhounové vazby

azby, které spočívají ve svém celém provedení na běhounech, jsou mnohem rychlejší a jednodušší na provedení. I proto jsou velice populární.

Běhounové vazby se mezi sebou odlišují způsobem položení cihly. Cihla může být posunutá o ½ délky (tzv. střední vazba) nebo o ¼ délky (tzv. zvedací vazba). Cihly ve vazbě mohou být umístěny ve sloupci (vertikálně) nebo například sestupovat diagonálně dolů.

Skupina 2: Vazákové vazbyVazákové vazby mají mnoho forem, protože zdění stěn tak, abychom mohli vidět vazák vně, můžeme provádět na různé způsoby. Relativně populární jsou divoké vazby, tj. nepravidelné umístění vazáků v rovině stěny. Na 1m 2 obvykle přijde asi 5 vazáků. Situace je odlišná v případě vlámských nebo kovadlinových vazeb. Ty, odvozené z vlámské architektury, se skládají ze střídavého pokládání cihel běhounem a vazákem, díky čemuž vzniká šachovnice. Kovadlinová vazba je téměř totožná, ale místo jednoho běhounu mezi vazáky pokládáme dva. Některé podobnosti lze také pozorovat v nizozemské vazbě, kde kratší a delší strana cihel je střídavě používána v jednom řádku, zatímco v řádku níže jsou používány pouze vazáky. Gotická vazba, také známá jako polská, je založena na uložení vazáku ve sloupu, kde každý vazák je posunut o polovinu délky vůči cihle v řádku nad a pod ní. 

Výhodou této vazby je estetický vzhled líce, nevýhodou - těžší zednická práce. Jsou-li mezi vazáky místo jednoho běhounu vloženy dva, z gotické vazby se nám vytvoří slezská vazba. Jaký rozdíl ve vzhledu stěny může být způsoben typem použité vazby, lze jasně vidět na příkladu vazby vazákové a blokové. Vazáková vazba spočívá v tom, že celý povrch vyzdíme vazáky cihel – fasády působí jako mozaika.  Úplně jinak potom působí stěna z blokové vazby, která je z veliké části vyzděná běhounovou stranou – vazák se objevuje cca každou čtvrtou cihlu.  Zase křížová vazba spočívá na střídavém pokládání běhounů a vazáků takovým způsobem, že se nám pří pokládce tvoří tvar kříže. Tento vzor můžeme opakovat po celé délce stěny.