Jak předcházet výkvětům?

Významná je skutečnost, že klinker v porovnání s jinými materiály (např. omítkou), prakticky nevyžaduje renovační práce. Abychom na dlouhá léta uchovali estetický vzhled cihlových fasád, je potřeba jejich ochrana před výkvěty – bílou vrstvou, která se tvoří na povrchu cihel.

Co způsobuje výkvěty?

Abychom si s výkvěty účinně poradili, musíme v prvé řadě poznat příčiny jejich vzniku. Výkvěty jsou důsledkem rozpouštění soli, která je obsažena v cihlách nebo v použité maltě. Pod vlivem působení vody nebo vlhka se rozpuštěné soli dostávají na povrch zdi a tvoří tam bílé skvrny. Těmto procesům napomáhá neúčinná ventilace v konstrukci zdi a zároveň hromadění vlhkosti v jejím vnitřku. Jak se výkvětům vyhnout?

Použití vhodné malty k cihlám klinker je prvním krokem v boji s výkvěty. Nejčastější příčinou vzniku bílých skvrn je nesprávný výběr malty. Potírání výkvětů je rovněž spojeno se správnou konstrukcí a využíváním budovy. Jak už bylo dříve uvedeno, neúčinná ventilace také napomáhá jejich vzniku. 

Abychom se vyhnuli výkvětům, je potřeba zajistit cirkulaci vzduchu z vnitřní strany zdi. Odvod vlhkosti znemožní vyplavování soli. Nezbytné je rovněž zajistit ochrannou vrstvu před vnikáním vody dovnitř, hlavně pomocí těsných zednických spojů a odborně provedeným klempířským prvkům. 

Jak odstranit výkvěty?

Především je potřeba nejdříve zlikvidovat příčinu jejich vzniku, tedy ochránit stěnu před vlhkostí. Po utěsnění problematických míst je možné zahájit čištění povrchu fasády od výkvětů za použití speciálních přípravků. Navíc je možné zeď z klinkeru impregnovat hydrofobními prostředky, které způsobí, že srážková voda steče po povrchu a nepronikne do zdi.