Plusy třívrstvové stěny

Spojení dutých keramických cihel s minerální vlnou nebo polystyrenových desek a fasádou vytvořenou z kabřincové cihly zaručuje nízké procento průniku tepla. Toto řešení zabraňuje ztrátě tepla a naopak umožňuje snížení nákladů.

Ochrana před hlukem

Třívrstvové stěn snižují hlasitost zvuku. Čím větší hmotnost stěny, tím lepší izolace. Tato technologie výstavby zdí má velký význam při stavbě domů, které jsou umístěny v hlučné lokalitě. Při volbě třívrstvových stěn je dobré mít na paměti jejich nejvyšší akustickou izolaci.

Úspora energie

Kolem 70% energií v bytových stavbách je používáno na vytápění místností. Nejlepší výsledky v termické izolaci mají budovy doplněny o vnější příčky, které jsou součástí třívrstvových stěn. Konstrukce tohoto typu zdi zahrnuje tři vrstvy, které jsou zodpovědné za tepelnou izolaci při dobré cirkulaci vzduchu. Je to možné díky použití keramických dutých cihel vhodných pro výstavbu nosné vrstvy, minerální vlny nebo polystyrenu pro izolaci, ventilace a ochranné stěny v podobě zdi z cihel. Termoizolační vlastnosti třívrstvové zdi můžou být silnější, pokud budou použity duté cihly.  Pro vyzdění se používá speciální malta a tenká spárovací hmota, díky čemu je značně snížené riziko vzniku termických mostů odpovědných za většinu ztrát tepla.

Při použití inovativních dutých cihel vyplněných minerální vlnou s koeficientem vodivosti tepla (λ) 0,07 , 0,08 a 0,09 W/mk je možné dosáhnout výhodný koeficient pronikání tepla (U) celé zdi. Například hodnota U zdi vystavěné v následující způsob: vnější lehká omítka 20 mm (0,25 W/mK) – dutá cihla Thermoziegel TV 7-Plan šířky (šířka zdi) 365 mm (0,07 W/mK) – vnitřní sádrová nebo cementová omítka 15 mm (0,51 W/mK) představuje 0,18 W/m2K. Dutá cihla s minerální vlnou dovoluje získat spořící energii stěnu, a tak snížit výdaje za vytápění. 

Zdravé mikroklima interiéru

Použití duté cihly zaručuje dokonalý difuzní proces. Vlhký vzduch, který se vytváří během vaření, koupání nebo při fyzické aktivitě člověka, se neosazuje v duté cihle, ale je odváděn ven. 

Díky tomu v každém ročním období v interiéru domu bude příjemně. 

 

Trvalost a vytrvalost

Keramické duté cihly jsou solidním a trvalým stavebním materiálem. Ve sloučení s izolační minerální vlnou nebo polystyrenovou deskou a fasádou z kabřincové cihly, která umožňuje ochranu vnitřní vrstvy před poškozením a dopadem vlivů počasí, a také pozitivně ovlivňuje kumulaci tepla ve stěně. Takto vystavěná zeď je dlouhodobá.

Ochrana před ohněm

Stejně jako duté keramické cihly, tak i kabřincové cihly jsou nehořlavé. Dům, který je postaven z těchto materiálů, nepotřebuje další dodatečné protipožární prvky.

Ekologická výstavba

Díky použití přírodních, ekologických a biodegradovaných  materiálů v dutých cihlách nehrozí nebezpečí zásahu do životního prostředí. Vědomý výběr ekologických materiálů umožňuje lepší harmonii domu s okolím a tyto materiály se charakterizují nejvyšší kvalitou a vysokými technickými parametry. 

Estetika 

Využití fasádových cihel nebo kabřince pro dostavění konečné části domu, se charakterizuje neomezeným množstvím barev a vzorů. Dostupné spektrum různobarevných vzorů od tradiční červené přes žlutou, hnědou, bílou, šedou až po černou a různých struktur dovolují vytvořit stavbu, která bude jen ve Vašem stylu. Cihlová fasáda také sníží výdaje na renovaci. V porovnání s jinými materiály používané pro vnější část domu, fasáda z obkladové nebo kabřincové cihly nevyžaduje žádné renovační práce. Je doporučována těm, pro které je nejdůležitější nejvyšší kvalita, odolnost a estetický vzhled.