Stavba třívrstvé zděné konstrukce


První z metod je jednostupňová etapa, kdy se staví konstrukce, která se skládá ze tří vrstev: nosná stěna, izolační vrstva a předezděná neboli krycí a to vše ještě před provedením střechy.  Druhá metoda dvoustupňová zohledňuje rozdělení díla do dvou etap

Budowa ściany trójwarstwowej

Na začátku se postaví nosná stěna a teprve po zakrytí budovy střechou se k nosně stěně přidává izolační materiál a vyzdívá se cihlová fasáda. Prvky, které spojují cihlovou fasádu a zdivo nosné zdi, jsou takzvané kotvy, které jsou vkládány do zdiva během stavby nosných obvodových zdí.

Výběr dané metody pro výsavbu třívrstvé stěny závisí pouze na Vašem rozhodnutí. Obvykle neexistují žádné pokyny, které by ukládaly, zda postupovat jednostupňovou nebo dvoustupňovou metodu. Doporučeným řešením je však stavba rozdělená do dvou etap, kdy je krycí fasádní finální vrstva zhotovená, až když je dům ve fázi hrubé stavby. Z jakého důvodu? Je to proto, že střecha chrání během výstavby izolační materiál a konstrukci, před srážkovou vodou. Při montáži izolační vaty a zdění vnější cihlové fasády můžou vlhkost a srážky přispívat k markantnímu snížení vlastností izolačního materiálu.

Pokud je vata vlhká, počkejte, dokud nevyschne - obvykle to trvá poměrně dlouho. Je závažnou vadou zabudování navlhlé nebo mokré vaty do konstrukce, protože později se mohou ve zdi objevit skvrny. Stejně tak je zde riziko vzniku plísní. Zastřešení umožňuje minimalizovat tento problém.

Dalším argumentem ve prospěch dvoustupňové metody je ochrana fasády z klinkeru před poškozením, ke kterému může dojít během práce na střešní konstrukci. Stropní lití betonu vždy představuje nebezpečí postříkání fasády. Tím vznikají zbytečné náklady na čištění a dokonce se může stát, že odstranění nečistot z klinkeru nebude možné. Při zdění fasádní stěny po dokončení střešní konstrukce se tomuto riziku vyhýbáme.