Zednické ABC

Základní zásady pro přípravu trvalé a esteticky vyhlížející stěny z klinkeru.

1. Je třeba připravit maltu, vhodnou pro cihly klinker (jiné malty, zejména ty, které obsahují vápno, mohou způsobit „výkvěty“).

2. Pro daný úsek konstrukce je třeba připravit dostatek malty a cihel – výběr materiálů během práce může vést k rozdílu ve vzhledu ploch stěn.

3. Palety musí být pečlivě rozbaleny a  správně uloženy. Cihly na staveništi musí být chráněny před ušpiněním a atmosférickými vlivy. Aby nedošlo k tomu, že cihly navlhnou od země, nesmí být umístěny přímo na zemi. Zakrytí materiálu fólií je ochrání před mokrem během deště.

4. Před zděním by měly být připraveny cihly a vybírány z různých palet. Díky tomuto zamíchání cihel nebudou vidět rozdíly v barvě, které jsou povoleny stavebními normami.

5. Pečlivé provádění zednických prací a důkladné vyspárování zabrání další zbytečné práci.

6. Malta musí být vždy připravena podle pokynů výrobce.

7. Části prvků se nejlépe zkracují pomocí kamenné pily nebo frézy.

8. Pro správné přilnutí malty a cihly, navlhčete cihly.

9. Při zdění naneste nejprve maltu. Až poté stlačte a zarovnejte.

10. Čerstvá stěna musí být chráněna před ostrým sluncem, vodou a samozřejmě před nečistotami.

11. Když vše ztuhne, zbytky malty by měly být odstraněny dřevěnou špachtlí nebo štětcem.