Dilatace ve fasádě

Každý konstrukční objekt je neustále vystaven vlivu mnoha faktorů, jako jsou kolísání teploty, změny vlhkosti a vliv statického a dynamického zatížení.

To platí také pro fasádu, která je jako exteriér budovy vystavena zejména atmosférickým podmínkám a mechanickému poškození. Výsledkem reakce na výše uvedené podněty může být deformace fasády. Pokud není správně navržena a konstruována, tj. nebudou zavedeny žádné prvky, které by zajistily její statickou práci, mohou nastat závažné defekty celé konstrukce.

Aby se mohla vnější stěna volně podrobit různým změnám tlaku a zatížení, provádí se dilatace, tj. několika milimetrové mezery mezi většími fragmenty stěn. Volba místa, kde budou dilatace umístěny, závisí na mnoha faktorech, mimo jiné rozměrů fasády a jejich tvaru. Dilatace je nezbytná, protože postačí pouze jiný úhel slunečního osvětlení na jednu ze stěn a pracuje jinak než sousední stěny. Výsledkem mohou být škrábance a praskliny.