Plot z klinkeru

Před zahájením práce musí dodavatel propočítat a naplánovat rozdělení plotu v teréně. Pak můžete pokračovat v provádění základové vrstvy.

Klinkerový plot vyžaduje poměrně hluboký základ. Jeho rozměry závisejí na poloze pozemku a složení půdy. Na volné půdě, tj. zvýšující objem pod účinkem mrznoucí vody, se důrazně doporučuje, aby byl základ pod bodem mrznutí.

V závislosti na regionu země to bude přibližně 80 cm až přibližně 140 cm pod povrchem země. Na nerozlišitelných půdách může být vyroben mělký podklad s hloubkou cca 50 - 60 cm. Šířka základu by měla být blízká tloušťce stěny. Při lití betonu nezapomínejte na dilatační spáry, tj. na úzké štěrbiny plněné dehtovým papírem. Aby byla zajištěna ochrana před vlhkostí přicházející ze země, a tím se předcházelo erozi a zničení plotu, je nutno před zednením provést horizontální izolaci dehtovým papírem nebo asfaltových pásy na základové desce. 

Míchání cihel z nejméně tří palet zabraňuje jasným rozdílům v odstínech na povrchu plotu. Zdít by se mělo na plné spáry. Nemohou být vystupující nebo prohlubující, protože mezi těmito cihlami vzniká volný prostor, ve kterém se hromadí voda, která časem rozpouští přísady malty.

Při zdění z klinkeru musíme pamatovat o míchání cihel z několika palet. Toto pravidlo se nevztahuje pouze na fasády, ale i na dalších zděných prvků, jako jsou ploty. Stojí za to zdůraznit, že v každé fázi zednické práce je nutné zajistit, aby hotové vrstvy nebyly vystaveny vodě. Účinná ochrana před deštěm ve stádiu zděno-spárovacím zajistí, že stěna je pokrytá stavební fólií. Po vyzdění vnější vrstvy sloupku z klinkeru je prázdný prostor uvnitř vyztužen dráty a naplněn betonem stejné konzistence jako malta pro klinker.

 Krytkou sloupků mohou být tvarované cihly nebo prefabrikované krytky, tj. hotové stavební prvky z klinkerových cihel a betonového podpůrného jádra. Je to nejen estetické zakončení, ale i ochranný prvek. Krytky mají tvar kužele, takže dešťová voda rychle splývá. Díky účinnému odvádění vlhkosti brání pronikání do spár sloupku a vzniku výkvětů. Krytky jsou instalovány pomocí ohebného lepidla.