Ochrana proti vlhkosti

Klinkerová cihla je trvanlivá a odolná proti povětrnostním vlivům, ale kvalita zpracování a výběr cihel mají klíčový vliv na zajištění účinné ochrany cihelného plotu před vlhkostí.

Pro vytvoření plotu stojí za to použít plnou cihlu, která je mnohem odolnější vůči vodě než štěrbinová cihla. Alternativně může být vnitřní část konstrukce stěny nebo sloupů vytvořena z štěrbinové cihly, obklopujíc celek plnou cihlou.

Aby byla zajištěna trvanlivost celého plotu, sloupky a základy by měly být chráněny proti dešti a vlhkosti ze země. To je nezbytné, protože voda může způsobit trvalé poškození spár mezi cihlami, což oslabuje strukturu zdiva.

Jako ochranu proti vlhkosti od země, je žádoucí vytvořit vodorovnou izolační vrstvu z dehtového papíru nebo asfaltu. Nicméně, před deštěm dobře chrání prefabrikované kryty.

Správná instalace plotového panelu ve zdivu je indikována výrobcem panelu. Nejčastěji používanou metodou je sestava s použitím hmoždinek nebo zazdění panelu příslušnou maltou.