Jak se vyhnout výkvětům?

Nezáleží na tom, že ve srovnání s jinými materiály (např. omítkou) se prakticky nevyžadují renovace. K udržení estetického vzhledu cihlových fasád na mnoho let je třeba je chránit před výkvětem - bílým povrchem, který se vytváří na povrchu cihel.

Co způsobuje výkvět?

Abychom účinně řešili výkvěty, je třeba nejdříve zjistit důvody jejich vzniku. Výskyt výkvětů je výsledkem rozpouštění soli obsažené v použitém klinkeru nebo maltě. Pod vlivem vody nebo vlhkosti jsou rozpuštěné soli vypláchnuty na povrch stěny, což vytváří bílé pruhy. Tyto procesy jsou zvýhodněny nedostatkem účinného větrání stěnové struktury a tím i akumulace vlhkosti ve vnitřním prostoru.  Jak se vyhnout výkvětu?

Použití vhodné malty pro klinker je prvním krokem v boji proti výkvětům. Obvykle se jedná o nesprávný výběr malty, která způsobuje vzhled bílých skvrn. Zabránění výkvětům je také spojeno se správnou konstrukcí a provozem budovy. Jak již bylo zmíněno dříve, k jejich tvorbě také přispívá neefektivní ventilace.

Z tohoto důvodu, aby se zabránilo vzniku výkvětů, by měla být zajištěna cirkulace vzduchu uvnitř stěnové konstrukce. Odvádění vlhkosti zabrání vymytí soli. Je také nutné chránit krycí vrstvu před pronikáním vody do jejího interiéru, a to hlavně kvůli těsným zdicím spojům a odborně provedeným lemům.

Jak odstranit výkvěty?

Nejprve odstraňte příčinu jejich vzniku, tedy zabezpečit stěnu před vlhkostí. Po utěsnění problémových oblastí můžete zahájit čištění povrchu fasády výkvětem pomocí speciálních přípravků. Navíc může být klinkerová stěna impregnována vodou odpuzujícími činidly, což způsobuje, že dešťová voda proudí po povrchu bez průniku do vnitřku stěny.